Sara

Rođena sam u Beogradu, kao i oba moja roditelja, koji su moji najbliži prijatelji. Diplomirala sam na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri Slavistike. Radila sam, i morala da prestanem zbog podmakle trudnoće, u kreativnim, edukativnim i radno okupacionim radionicama sa decom ometenom u razvoju. Takođe i u inkluzivnim programima za decu sa invaliditetom. I obožavam taj posao, kao i svoju struku dipl.filologa. Iz tog razloga je Momsters kombinacija moje ljubavi ka pisanoj reči i deci. Bavim se i homemade kreativnim sitnicama, slikam i mnogo čitam. Od malih nogu mi je prenesena ljubav ka slikarstvu, stranim jezicima, književnosti i jazz muzici.

Udata sam za jednog zgodnog i duhovitog dasu, sa kojim sam išla u odeljenje u srednjoj školi, i imamo sina Despota. Njih dvojica su najveća inspiracija mog srca. A veliki deo inspiracije, za sve što radim, dobijam upravo od vas!

Hvala vam na tome.
Sara Oster Rokvić